احمدی: در ایران انیمیشین بلندی با کیفیت قلب سیمرغ هر گز ندیده ام
کد مطلب : 839

احمدی: در ایران انیمیشین بلندی با کیفیت قلب سیمرغ هر گز ندیده ام

تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۱۶